cimat

Klasy jakości wyważenia G wg ISO 21940-11:2016

Klasy jakości wyważenia G wg ISO 21940-11:2016

Ustanowiono klasy jakości wyważenia G pozwalające sklasyfikować wymagania stopnia dopuszczalnego niewyważenia resztkowego dla danego typu wirnika gwarantującego zadowalającą jego pracę. Klasy przedstawiono w tabeli, gdzie coraz wyższy numer oznacza mniej restrykcyjną normę. Liczba oznacza maksymalną dopuszczalną prędkość drgań wirującego detalu.

Klasa G [mm/s]Przykłady wyważanych wirników
4000Zespoły wałów korbowych dużych, wolnobieżnych, okrętowych silników wysokoprężnych (prędkość tłoka poniżej 9 m/s), z natury niewyważone
1600Zespoły wałów korbowych dużych, wolnobieżnych, okrętowych silników wysokoprężnych (prędkość tłoka poniżej 9 m/s), z natury wyważone
630Zespoły wałów korbowych, z natury niewyważone, elastycznie zamocowane
250Zespoły wałów korbowych, z natury niewyważone, sztywno zamocowane
100Kompletne silniki tłokowe samochodów, ciężarówek oraz lokomotyw
40Samochodowe: koła, felgi, zestawy kołowe, wały napędowe
Zespoły wałów korbowych, z natury wyważone, elastycznie zamocowane
16Maszyny rolnicze
Zespoły wałów korbowych, z natury wyważone, sztywno zamocowane
Maszyny kruszące
Wały napędowe (wały kardana, wały pędne)
6,3Lotnicze turbiny gazowe
Wirówki (separatory, dekantery)
Silniki i generatory elektryczne (o wysokości wału co najmniej 80 mm), o maksymalnych prędkościach nominalnych do 950 obr/min
Silniki elektryczne o wysokości wału mniejszej niż 80 mm
Wentylatory
Przekładnie zębate
Maszyny, ogólnie
Obrabiarki
Maszyny papiernicze
Maszyny zakładów przetwórczych
Pompy
Turbosprężarki
Turbiny wodne
2,5Kompresory
Dyski komputerowe
Silniki i generatory elektryczne (o wysokości wału co najmniej 80 mm), o maksymalnych prędkościach nominalnych powyżej 950 obr/min
Turbiny gazowe i turbiny parowe
Napędy obrabiarek
Maszyny włókiennicze
1Napędy audio i video
Napędy szlifierek
0,4Żyroskopy
Wrzeciona oraz napędy urządzeń o wysokiej precyzji

Z uzasadnionych przyczyn możliwe jest dokładniejsze stopniowanie dopuszczalnej prędkości drgań wirnika.


Aby obliczyć wartość niewyważenia w [gmm] w zależności od klasy G korzysta się z następującego wzoru:
Uper = 9549 · G · m/n
gdzie:
Uper – dopuszczalne niewyważenie resztkowe wirnika [gmm]
m – masa wirnika [kg]
n – maksymalne nominalne obroty wirnika [obr/min]


W przypadku wyważania wirnika w 2 płaszczyznach powyższa wartość stanowi całkowitą wartość dla wirnika. Z uwagi na jego geometrię dokonuje się odpowiedniego podziału na płaszczyznę 1 oraz 2. Dla wirników symetrycznych w większości przypadków dopuszczalne niewyważenie resztkowe na jedną płaszczyznę wynosi połowę całkowitego dopuszczalnego niewyważenia resztkowego wirnika.