wyważenie, wyważanie dynamiczne, niewyważenie statyczne, wyważanie wentylatorów, wyważanie statyczne

Pytania klientów

WYWAŻANIE – JAK DOKONUJEMY POMIARU? 

  • Wyważany detal jest umieszczany przy pomocy uchwytu na wrzecionie wyważającym, które wprawiamy w ruch,
  • Czujniki siły mierzą siły odśrodkowe spowodowane niesymetrią masy wokół rzeczywistej osi obrotu,
  • Siły odśrodkowe są mierzone w dwóch różnych płaszczyznach w okolicach miejsc podparcia wrzeciona wyważającego. Określamy wielkość sygnałów oraz ich przesunięcie fazowe względem wrzeciona.
  • Sygnały siły są używane do obliczania wyników pomiaru niewyważenia w odniesieniu do płaszczyzn wyważania. Obliczone niewyważenia zmienią się jeśli pozycja płaszczyzn równoważących ulegnie zmianie.
  • Kompensacja niewyważenia (realna wartość mas korekcyjnych) jest obliczana na podstawie obliczonych wartości niewyważenia.
WYWAŻANIE – JAK DOKONUJEMY POMIARU? 
TOLERANCJA WYWAŻENIA

TOLERANCJA WYWAŻENIA

Tolerancją wyważenia nazywamy wartość dopuszczalnego niewyważenia resztkowego, które może występować na wirniku po zakończonym procesie korekty niewyważania. Wartość ta, najczęściej wyrażona w gramomilimetrach [gmm] (lub jednostkach pokrewnych), jest dobierana przez konstruktora wirnika lub z pomocą klas wyważenia G zgodnie z normą ISO 21940. Przyjmuje się, że wirnik wyważony w tolerancji wyważenia będzie pracować prawidłowo w nominalnych warunkach. Na wielkość dopuszczalnego niewyważenia resztkowego mają wpływ: masa wirnika, maksymalna prędkość robocza oraz typ urządzenia, w którym pracuje rotor.

WYWAŻANIE I PRĘDKOŚĆ OBROTOWA

Prędkość obrotowa wyważania zależy od rodzaju wirnika. Dla wirników sztywnych wartość niewyważenia nie zmienia się znacząco dla wszystkich prędkości, aż do maksymalnej prędkości roboczej. Wirniki te wyważa się używając jednej, najczęściej niższej niż nominalna, prędkości obrotowej. Z kolei dla wirników giętkich niewyważenie zmienia się wraz ze zmianą prędkości obrotowej z uwagi na pojawiające się odkształcenia (ugięcia) wirnika. Wirniki te należy wyważać na kilku prędkościach obrotowych, najczęściej podczas jego rozpędzenia do prędkości zbliżonej do nominalnej.

WYWAŻANIE I PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
WYWAŻANIE W ŁOŻYSKACH WŁASNYCH

WYWAŻANIE W ŁOŻYSKACH WŁASNYCH

Wyważanie w łożyskach własnych maszyny dokonuje się za pomocą przenośnej aparatury pomiarowej, wyposażonej w zestaw czujników drgań i prędkości. Jedną z korzyści takiego rozwiązania jest możliwość wyważenia wirnika w jego nominalnych warunkach pracy, podparciu, obrotach. Zdarza się, że z przyczyn technologicznych części detali nie da się wyważać na wyważarce stacjonarnej w pełnym złożeniu. Wyważanie w łożyskach własnych maszyny umożliwia to oraz pozwala na zaoszczędzenie czasu (np. montaż/demontaż wirnika z wyważarki) z zachowaniem zadowalających efektów końcowych. Dodatkową funkcjonalnością przenośnej aparatury jest pomiar i kontrola poziomu wibracji całych urządzeń.

CO TO JEST KOMPENSACJA?

W przypadku kiedy na wyważarce wiruje nie tylko detal, ale także elementy technologiczne wyważarki takie jak np. wrzeciono i uchwyt, konieczne jest wykonanie procedury kompensacji. Elementy obracające się razem z wyważanym detalem powodują, iż wynik pomiaru zawiera nie tylko wartość niewyważenia wirnika,  ale także niewyważenie pozostałych wirujących elementów. Aby zniwelować ich udział oraz błąd bicia przeprowadza się tzw. kompensację. Algorytm przelicza sygnały niewyważenia detalu w jego kilku pozycjach kątowych względem stałej pozycji wrzeciona/uchwytu i dokonuje korekty, tak aby wyważarka wskazywała tylko i wyłącznie niewyważenie rotoru, a sygnały z innych elementów były odjęte. Procedura ta jest wykorzystywana w maszynach o pionowej osi wirowania, wyważarkach z napędem realizowanym poprzez  wał kardana ale też w przypadku użycia wałów technologicznych.

CO TO JEST KOMPENSACJA
WYWAŻANIE WIRNIKÓW NA WYWAŻARCE STACJONARNEJ

WYWAŻANIE WIRNIKÓW NA WYWAŻARCE STACJONARNEJ

Wyważanie na wyważarce stacjonarnej umożliwia wyważenie poszczególnych elementów z osobna co w efekcie zmniejsza wstępne niewyważenie pełnego Wyważanie na wyważarce stacjonarnej umożliwia wyważenie poszczególnych elementów z osobna co w efekcie zmniejsza wstępne niewyważenie pełnego zespołu wirnika. Możliwość doboru prędkości obrotowej oraz rodzaju napędu pozwala na uzyskanie odpowiednich warunków pracy. Specjalnie zaprojektowany układ pomiarowy wyważarki, skalibrowany dla konkretnego typu detalu, zapewnia większą dokładność w porównaniu do wyważania urządzeniem przenośnym. Użycie wyważarki stacjonarnej umożliwia zastosowania automatycznej stacji korekcyjnej. Realizuje się to poprzez montaż zespołu wiercącego, frezującego, zgrzewającego itp. Dodatkowo możliwe jest zastosowanie automatycznych uchwytów czy podajników. W efekcie otrzymuje się możliwość wyważania dużych serii wirników w zredukowanym czasie.

WYWAŻANIE NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

Napędy elektryczne cały czas rozwijają się i stanowią ważne ogniwo w różnych dziedzinach przemysłu. Coraz większe wymagania konsumentów i rozwój technologii skutkują rygorystycznymi wymaganiami co do ich właściwości, ale też i wyważania. W związku z tym producenci wyważarek, w tym Przedsiębiorstwo CIMAT, wprowadzili szeroką gamę wyważarek wyspecjalizowanych w pomiarze niewyważenia oraz automatycznej korekcji takich komponentów. W zależności od typu detalu są to wyważarki o poziomych jak i pionowych osiach wirowania. Specjalizowany jest także typ napędu wykorzystywany do rozpędzenia detalu, od niestandardowych napędów pasowych po dedykowane napędy elektryczne dla złożonych już silników elektrycznych. Z rygorystycznymi wymogami co do dopuszczalnego niewyważenia resztkowe radzą sobie precyzyjne, o wysokiej czułości układy pomiarowe z odpowiednio przygotowanym oprogramowaniem oraz elektroniką.

WYWAŻANIE NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH
CO TO JEST NIEWAŻENIE STATYCZNE I DYNAMICZNE?

CO TO JEST NIEWAŻENIE STATYCZNE I DYNAMICZNE?

W niewyważeniu statycznym centralna główna oś bezwładności wirnika jest przesunięta równolegle do osi wirowania (niewyważenie momentowe równe zero). Oznacza to, że wirnik z niewyważeniem statycznym położony na dwóch podporach pomiarowych będzie się kołysać aż jego „ciężki punkt” będzie skierowany, zgodnie z siłą grawitacji, do dołu. Wirnik taki można wyważyć jednopłaszczyznowo. Niewyważenie dynamiczne to najogólniejszy przypadek, w którym centralna główna oś bezwładności wirnika jest zwichrowana względem osi wirowania (połączenie niewyważania statycznego i momentowego). Do redukcji niewyważenia dynamicznego konieczne jest usunięcie lub dodanie masy na minimum dwóch płaszczyznach korekcji

JAK SZYBKO SPRAWDZIĆ POWTARZALNOŚĆ POMIAROWĄ WYWAŻARKI?

  1. Wyważyć wirnik do około połowy tolerancji wyważenia.
  2. Wykonać 10 pomiarów niewyważenia jeden po drugim, po każdym pomiarze zatrzymując wirnik.
  3. Różnica pomiędzy największą a najmniejszą zmierzoną wartością niewyważenia na jednej płaszczyźnie powinna zawierać się w 20% tolerancji wyważenia.
JAK SZYBKO SPRAWDZIĆ POWTARZALNOŚĆ POMIAROWĄ WYWAŻARKI?