Dotacje unijne

Dzięki dotacjom unijnym nie tylko my, ale także wiele firm w Polsce ma szansę na rozwój i globalne wyzwania.

Przedsiębiorstwo CIMAT sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Precyzyjnych Technik Wytwarzania Przedsiębiorstwa CIMAT Sp. z o. o.”

Celem projektu jest budowa i wyposażenie Centrum Badawczo Rozwojowego w celu rozwoju działalności badawczej Spółki CIMAT. Działalność powstałego Centrum ukierunkowana będzie na prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnych rozwiązań dla branży motoryzacyjnej, lotniczej i medycznej.

Rezultatem prac B+R będą elementy, komponenty i podzespoły powstałe w oparciu o nowatorskie, dedykowane filamenty i proszki. Będą to hybrydy 2-3 materiałów. Uzyskane parametry produktów przekładać się będą na ich unikatowe właściwości, które sprawią, że będzie to rozwiązanie przełomowe, dotychczas nieoferowane na rynku europejskim.

Wartość projektu: 10 666 600,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 733 310,00 PLN


Przedsiębiorstwo CIMAT sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego firmy CIMAT sp. z o.o. specjalizującego się w problematyce wyważania”

Celem projektu jest rozbudowa i wyposażenie Centrum Badawczo Rozwojowego w celu rozwoju działalności badawczej Spółki CIMAT. Działalność powstałego Centrum ukierunkowana będzie na prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi z zakresu wyważania.

Rezultatem projektu będą:

 • Rozwój Centrum Badawczo–Rozwojowego Przedsiębiorstwa CIMAT
 • Zwiększenie zatrudnienia w dziale B+R
 • Wyposażenie w specjalistyczną aparaturę badawczą.

Wartość projektu: 14 168 370 zł

Współfinansowanie projektu z UE: 2 052 456 PLN


Przedsiębiorstwo CIMAT Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnego urządzenia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl): www.poig.gov.pl):

Oś priorytetowa 1:
Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.4:
Wsparcie projektów celowych

Numer umowy:
POIG.01.04.00-04-041 / 13

Instytucje zaangażowane:

 • Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ( www.mrr.gov.pl)
 • Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbir.pl)

Przedsiębiorstwo CIMAT Sp. z o.o. zrealizowało projekt pt. „Udział Przedsiębiorstwa CIMAT Sp. z o.o. jako wystawca na targach międzynarodowych Automechanika 2014 Messe Frankfurt GmbH we Frankfurcie.”

Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów

RPKP.05.05.00-04-066 / 13

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Instytucje zaangażowane:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Przedsiębiorstwo CIMAT Sp. z oo realizuje projekt:

 • Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
 • Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B

Nazwa Projektu:
Automatyzacja procesów biznesowych w CIMAT Sp. z o. o

Numer projektu:
UDA-POIG.08.02.00-04-125 / 13

Instytucje zaangażowane:

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Przedsiębiorstwo CIMAT Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: PRODUKCJA WYWAŻAREK W OPARCIU O INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl): www.poig.gov.pl):

Oś priorytetowa 4: 
Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa

Działanie 4.4:
Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Numer umowy:
UDA-POIG.04.04.00-04-012 / 13-00

Instytucje zaangażowane:

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Przedsiębiorstwo CIMAT sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego firmy CIMAT sp. z o.o. specjalizującego się w problematyce wyważania”

Celem projektu jest rozbudowa i wyposażenie Centrum Badawczo Rozwojowego w celu rozwoju działalności badawczej Spółki CIMAT. Działalność powstałego Centrum ukierunkowana będzie na prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi z zakresu wyważania.

Rezultatem projektu będą:

 • Rozwój Centrum Badawczo–Rozwojowego Przedsiębiorstwa CIMAT
 • Zwiększenie zatrudnienia w dziale B+R
 • Wyposażenie w specjalistyczną aparaturę badawczą.

Wartość projektu: 14 168 370 zł

Współfinansowanie projektu z UE: 2 052 456 PLN