Badania techniczne i wirniki wzorcowe

NIEZBĘDNYM WARUNKIEM SKUTECZNEGO WYWAŻANIA JEST SPRAWNOŚĆ UŻYWANEGO DO TEGO SPRZĘTU

Na życzenie klienta przeprowadzamy badanie techniczne zgodne z normą ISO 2953. W ramach wykonywanych czynności, nasz serwis dokonuje napraw oraz niezbędnych regulacji i ustawień sprzętu mechanicznego i elektronicznego. Dostarczony Klientowi protokół pomiarów ilustruje aktualny stan techniczny maszyny oraz zawiera wskazówki co do wykonania napraw badanych elementów. W przypadku pozytywnego wyniku badania technicznego wyważarka otrzymuje certyfikat poprawności działania.

NA ŻĄDANIE KLIENTA BADANIA MOGĄ BYĆ PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z NORMĄ ISO 21940-21:2012 (DAWNA ISO 2953).

Wykonujemy nowe wirniki wzorcowe dla maszyn o poziomej jak i pionowej osi wirowania. Dla wirników wzorcowych, które już klienci posiadają, wykonujemy badania techniczne i ich certyfikację.

Ponadto zespół serwisowy CIMAT przeprowadza kontrolę techniczną i certyfikację wirników kalibracyjnych.