wyważenie, wyważanie dynamiczne, niewyważenie statyczne, wyważanie wentylatorów, wyważanie statyczne

Czy warto wyważać

CZY WARTO WYWAŻAĆ?

Odpowiedź jest jedna, WARTO, gdyż:

 • zwiększysz bezpieczeństwo osób podróżujących autobusami, koleją, samochodem czy samolotem ( wyważając np. elementy silników lotniczych, koła kolejowe, czy komponenty używane przy budowie samochodów i innych typów pojazdów)
 • zadbasz o swój portfel, niewyważone urządzenia szybciej zużywają się i częściej ulegają kosztownym awariom
 • wzrośnie jakość produkowanych komponentów – wyważając narzędzia czy oprzyrządowanie technologiczne otrzymujemy lepszą jakość powierzchni obrabianej .
 • wzrośnie Twój komfort przy obsłudze urządzeń, pojazdów z dobrze wyważonymi elementami (eliminacja hałasu, wibracji).
 • w wielu przypadkach wyważenie elementów wirujących ma wpływ na ich poprawne działanie (np. żyroskopy).
CZY WARTO WYWAŻAĆ?

WYSTĘPOWANIE DRGAŃ I ICH SKUTKI

Drgania, powstające w skutek złego wyważenia elementu wirującego doprowadzają do:

 • uszkodzenia lub szybkiego zużycia łożysk wirnika,
 • uszkodzenia innych elementów maszyny jak również elementów budynku jeśli rozmiary wirnika oraz jego masa są wystarczająco duże,
 • wzrostu poziomu hałasu w otoczeniu,
 • nieprawidłowego działania maszyny (Przykładem może być tarcza szlifierska, której „bicie” spowodowane niewyważeniem sprawi, iż stopień chropowatości powierzchni nie będzie spełniał wymaganych parametrów),
 • obniżenia parametrów użytkowych urządzenia,
 • tragicznego wypadku
WYSTĘPOWANIE DRGAŃ I ICH SKUTKI

WYWAŻANIE – JAK DOKONUJEMY POMIARU?

– Wyważany detal jest umieszczany przy pomocy uchwytu na wrzecionie wyważającym, które wprawiamy w ruch,

– Czujniki siły mierzą siły odśrodkowe spowodowane niesymetrią masy wokół rzeczywistej osi obrotu,

– Siły odśrodkowe są mierzone w dwóch różnych płaszczyznach w okolicach miejsc podparcia wrzeciona wyważającego. Określamy wielkość sygnałów oraz ich przesunięcie fazowe względem wrzeciona.

– Sygnały siły są używane do obliczania wyników pomiaru niewyważenia w odniesieniu do płaszczyzn wyważania. Obliczone niewyważenia zmienią się jeśli pozycja płaszczyzn równoważących ulegnie zmianie.

– Kompensacja niewyważenia (realna wartość mas korekcyjnych) jest obliczana na podstawie obliczonych wartości niewyważenia.

WYWAŻANIE – JAK DOKONUJEMY POMIARU?